Řešení a produkty

Nabízíme analytickou činnost v oblasti nákupního procesu, detailní analýzy příjmové/výdajové (materiál i služby), doplňujeme expertní hodnocení, podněcujeme činnost svých klientů konkrétním návrhem optimalizace procesu pořízení, projektové řízení, poskytujeme supervizi náročným projektům centralizace.

Schéma optimálního využití systémů NEOS v procesu nákupu (klikněte pro zvětšení)

Schéma Neos náhled

Naše produkty a řešení posilují efektivitu zdravotnických zařízení, zjednodušují administrativu a organizační proces, zvyšují produktivitu práce, podporu řízení a v neposlední řadě i kvalitu péče o pacienta.

neOS

Komplexní informační systém pro řízení nákupu s ohledem na specifické vlastnosti nákupu ve zdravotnictví. Umožňuje těsnou integraci s ekonomickým informačním systémem, nemocničním informačním systémem a dalšími informačními systémy, které tvoří integrovaný celek pro řízení nákupních a logistických procesů zdravotnických zařízení.

Součásti a moduly informačního systému NEOS

• správa elektronických katalogů sortimentu
• přímý nákup
• řízení skladových zásob
• konsignační sklady (modul)
• dispečink (modul)
• výměnu elektronických dokladů s dodavateli (objednávky, dodací listy)
• integraci ekonomického informačního systému

Katalog sortimentu

Systém NEOS obsahuje rozsáhlý nástroj pro tvorbu a správu elektronického katalogu nákupního sortimentu. Položky sortimentu jsou do katalogu zalistovány na základě číselníků dle definovaných datových standardů (PDK číselník nebo dodavatelské číselníky), katalog je pravidelně automaticky aktualizován. Veškeré položky jsou zařazeny do víceúrovňových kategorií a standardizovány pro použití v informačních systémech nemocnice.
Pro objednávání léčiv a zdravotnického materiálu lze vytvářet tzv. pozitivní listy, které omezují nákup jednotlivých organizačních jednotek. Katalog léčiv a zdravotnického materiálu poskytuje ucelený soubor informací o dodávaném sortimentu, zejména informace specifické pro zdravotnický sortiment (kód PDK, kód SÚKL, kód VZP, třída nebezpečí, ATC skupina, atd.).

Elektronický nákup

Systém NEOS umožňuje vytvářet požadavky na nákup z objednacích míst umístěných na decentralizovaných pracovištích nemocnice. Veškeré požadavky na nákup podléhají víceúrovňovému schvalovacímu řízení na jednotlivých organizačních úrovních, dle definovaných obchodních pravidel a dle nastavených objemových a finančních limitů spotřeby.
Definici obchodních pravidel a definici úrovní schvalování provádí administrátor systému. Nastavení limitů spotřeby, schvalování požadavků na nákup, schvalování požadavků mimo pozitivní list, schvalování požadavků na zalistování položky do katalogu a zařazení na pozitivní list provádějí uživatelé pověření schvalovacím procesem na definované úrovni.

Integrace s ekonomickým informačním systémem

Pro případnou integraci NEOS s ekonomickým informačním systémem bude připraveno datové rozhraní pro přenos dat mezi NEOS a ekonomickým informačním systémem. Datové rozhraní umožňuje:

• import centrálního elektronického katalogu z NEOS do ekonomického informačního systému
• import číselníku dodavatelů z ekonomického informačního systému do NEOS
• přenos elektronické objednávky vytvořené v NEOS do ekonomického informačního systému
• přenos dodacích listů a výdejek popř. faktur z ekonomického informačního systému do NEOS

Elektronická komunikace

Pro spolehlivou elektronickou komunikaci s dodavateli léčiv, zdravotnického a ostatního materiálu s minimálními pořizovacími a provozními náklady může NEOS využívat elektronický systém komunikace e-kurýr. Systémem e-kurýr jsou přenášeny elektronické doklady (objednávky zboží, dodací listy a faktury v elektronické podobě) ve formě strukturovaných dat ve standardizovaných formátech. Lze využít klasických přenosových služeb jako je e-mail nebo FTP, využít služby třetích stran jako jsou „EDI služby“ nebo „web services“ nebo lze využít vlastní integrační platformu. Systém zároveň umožňuje i generování dokladů v obrazové elektronické podobě, např. ve formátu XLS, PDF.

LogoNeosDataExpert_V3

Systémový nástroj pro reporting spotřeby materiálu na odděleních, předdefinované tiskové sestavy, grafy a meziroční srovnání nahrazují složitou práci s kontingenčními tabulkami. Nezbytný nástroj managementu zdravotnických zařízení, kterým lze bez velkého úsilí monitorovat  průměrnou měsíční spotřebu, přesahování limitů s detailem na materiálové skupiny a položky, kterému nechybí ani grafický výstup pro lepší prezentaci. Záleží na uživateli, zda-li se spokojí s předdefinovanými sestavami, nebo si kreativně doplní sestavy dle vlastní potřeby.

mediCOS

Systém pro řízení operačních sálů, efektivní využití kapacity a pro sledování nákladů na jednotlivé výkony a provoz operačních sálů, garantovaná integrace s NEOS.

• řízení materiálových toků na operační sály a na jednotlivé výkony
• řízení plánu operačních sálů a jejich vytížení
• sdílený katalog sortimentu konsignačních skladů
• přenos detailu položek materiálu užitého při výkonu (šarže, exspirace)
• řazení k produkčním výkonům
• report výsledných nákladů
• správa šablon k optimalizaci produkčního výkonu