Řešení a produkty

Nabízíme analytickou činnost v oblasti nákupního procesu, detailní analýzy příjmové/výdajové (materiál i služby), doplňujeme expertní hodnocení, podněcujeme činnost svých klientů konkrétním návrhem optimalizace procesu pořízení, projektové řízení, poskytujeme supervizi náročným projektům centralizace.

 

mediCOS

Systém pro řízení operačních sálů, efektivní využití kapacity a pro sledování nákladů na jednotlivé výkony a provoz operačních sálů.

• řízení materiálových toků na operační sály a na jednotlivé výkony
• řízení plánu operačních sálů a jejich vytížení
• sdílený katalog sortimentu konsignačních skladů
• přenos detailu položek materiálu užitého při výkonu (šarže, exspirace)
• řazení k produkčním výkonům
• report výsledných nákladů
• správa šablon k optimalizaci produkčního výkonu