Reference

Nemocnice s holdingovou strukturou

 Krajské nemocnice

Ostatní zdravotnická zařízení

neOS-kraje-small