Systém mediCOS

mediCOS
Systém pro řízení kapacit operačních sálů a ambulancí.

Připravujeme bližší informace.